Siirry sisältöön

Töppösen luolikkoalue on suuri rakkakivikko, joka on syntynyt viime jääkauden jälkeen maankohoamisen myötä. Tämä 7,5 km2 kokoinen muinaisranta-alue on eteläisen Suomen suurin.

Töppösen luolikkoalue on suuri muinaisranta, joka on syntynyt viime jääkauden jälkeen maankohoamisen myötä.  Kokonaisuudessaan 7,5 km2 muinaisranta-alue on eteläisen Suomen suurin. Kivikoita kutsutaan alueella luolikoiksi ja niitä löytyy muualtakin Halsualta. Nimi Töppönen on arvoitus, se esiintyy myös muualla Perhonjokilaaksossa erikoisen kivimuodostelman yhteydessä, mutta nimen alkuperä ei ole vielä selvinnyt.

Alunperin yli 750 ha laaja kivikkoalue on aikaa myöten paikoitellen alavissa kohdissa soistunut ja korkeimmille kumpareille on muodostunut pieniä metsäsaarekkeita. Näin syntyi ainutlaatuinen mosaiikkimaisema. Suot peittävät nykyään jo melkein kolmasosan alueesta ja saman verran kivikosta on metsän vallassa. Huuhtoutunut kivikko on monen metrin paksuista. Paikoitellen voi kuulla vesivirtausten kohinaa, joka tulee syvältä kivikkojen alta.

Vaikeakulkuinen kivikko on säilynyt suurimmaksi osaksi luonnontilassa. Hyvällä onnella voi jopa nähdä ahman tai maakotkan. 

Lisätietoja ja kartta: Töppösen luolikot